Beeldtaal / Visual Language

Ik verzorg lezingen/workshops over Beeldtaal (Visual Language). 

 

De toehoorders kunnen actief meedoen. Ik maak gebruik van veel afbeeldingen/foto’s om de onderdelen inzichtelijk te maken. Als docent heb ik jarenlange ervaring in het hoger onderwijs. Daarnaast heb ik vele jaren ervaring als fotograaf. Ik pas mijn lezing aan op het niveau van de toehoorders (groep).

 

Beeldgeletterdheid is van groot belang om beelden te kunnen duiden en begrijpen. Onze maatschappij is doordrenkt van beeldtaal. Beeld is zeer bepalend voor het vertellen van een verhaal en voor het overbrengen van emoties. Kennis van beeldtaal kan fotografen helpen om foto’s met een bepaalde betekenis te maken. Het is een prachtige en belangrijke aanvulling op het ambachtelijke fotograferen.

Bij het bespreken van beeldtaal gebruik ik drie modellen/visies om het beeld te analyseren.

 

De eerste visie is Gestalt. Gestalt geeft aan hoe onze hersenen beelden verwerken. Hier speelt psychologie een belangrijke rol. Het beeld is meer dan de som der delen en wij nemen het geheel eerder waar dan de samenstellende delen. Welke vorm en structuur zien wij? Waarom zijn sommige elementen wél en andere niet te onderscheiden? Gestalt is een totaalbeleving.

 

De tweede visie is Semiotiek. Semiotiek gaat over tekens in afbeeldingen en de betekenis/interpretatie daarvan. Hoe komt het dat we met onze ogen en met onze hersenen zien dat dingen bij elkaar horen, of juist dat ze los van elkaar staan? Hoe komt het dat we de kleur rood met van alles associëren? Hoe komt het dat we direct zien dat een affiche een filmaffiche is, ook al is al is er geen film te zien? In principe kan alles om ons heen een teken zijn dat betekenis draagt. 

 

De derde visie is Retorica. Dit is de manier waarop fotografen met hun beelden kunnen overtuigen. Waarom is een beeld sterk? Waardoor raak je geroerd, overtuigd? Klassieke overtuigingsmiddelen en verbazingwekkende retorische stijlmiddelen komen aan de orde. 

 

U kunt, als fotograaf / beeldmaker, met de drie visies uw eigen beelden/foto’s op een hoger (gestructureerd) niveau tillen. Als naslagwerk kan gebruik worden gemaakt van het boek: Beeldtaal, uitgever Boom Lemma. 

 

Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u contact met mij opnemen via het contact tabblad. Afhankelijk van de behoefte kan ik een avond of dagdeel vullen.