Beeldtaal / Visual Language

Ik verzorg lezingen/workshops over Beeldtaal (Visual Language). 

 

De toehoorders kunnen actief meedoen. Ik maak gebruik van veel afbeeldingen/foto’s om de onderdelen inzichtelijk te maken. Als docent heb ik jarenlange ervaring in het hoger onderwijs. Daarnaast heb ik vele jaren ervaring als fotograaf. Ik pas mijn lezing aan op het niveau van de toehoorders (groep).

 

Beeldgeletterdheid is van groot belang om beelden te kunnen duiden en begrijpen. Onze maatschappij is doordrenkt van beeldtaal. Beeld is zeer bepalend voor het vertellen van een verhaal en voor het overbrengen van emoties. Kennis van beeldtaal kan fotografen helpen om foto’s met een bepaalde betekenis te maken. Het is een prachtige en mijns inziens noodzakelijke aanvulling op het ambachtelijke fotograferen.

Bij het bespreken van beeldtaal gebruik ik drie modellen/visies om het beeld te analyseren.

 

De eerste visie is Gestalt. Gestalt geeft aan hoe onze hersenen beelden verwerken. Hier speelt psychologie een belangrijke rol. Het beeld is meer dan de som der delen en wij nemen het geheel eerder waar dan de samenstellende delen. Er zijn vele Gestalt ”wetten” die de Gestalt psychologen in de vorige eeuw hebben ontdekt. De Gestaltwetten zijn eerder ervaringsregels en ze versterken elkaar. Daarvan komt een aantal aan de orde.

 

De tweede visie is Semiotiek. Semiotiek gaat over tekens in afbeeldingen en de betekenis/interpretatie daarvan.

 

De derde visie is Retorica. Dit is de manier waarop fotografen met hun beelden kunnen overtuigen. Een aantal stijlmiddelen om kracht bij te zetten in de foto’s passeert de revue.  

 

U kunt, als fotograaf / beeldmaker, met de drie visies uw eigen beelden/foto’s op een hoger (gestructureerd) niveau tillen.

 

Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u contact met mij opnemen via het contact tabblad. Afhankelijk van de behoefte kan ik een avond of dagdeel vullen.