Understanding photographs / foto's begrijpen

 

Een aantal handvatten (zonder compleet te willen zijn) om foto’s te kunnen duiden, analyseren, begrijpen.

 

VISUEEL

#Focus:

Is er veel of weinig scherptediepte in de foto?

#Licht:

Waar zijn de hoog lichten en schaduwen? Kun je de tijd van de dag inschatten? Is er sprake van: natuurlijk licht, kunstlicht, hard of zacht, direct of gereflecteerd? Van welke kant komt het licht?

#Lijnen:

Zijn er dominante lijnen in de foto? Zijn de lijnen recht of krom, dik of dun? Geven de lijnen een kijkrichting aan? Geven ze beweging aan? Zijn de lijnen echt of is er een idee van lijnen?

#Herhaling:

Is er sprake van herhaling van onderdelen in de foto? Zijn er patronen zichtbaar?

#Vormen:

Zijn er geometrische vormen zichtbaar? Hoe verhouding ze zich t.o.v. elkaar?

#3D:

Lijken de objecten/onderdelen in de foto driedimensionaal? Of komen ze plat (2D) over? Wat is de oorzaak hiervan?

#Ruimte:

Is er sprake van negatieve ruimte in de foto?

#Texture:

Is de structuur van de objecten in de foto zichtbaar(voelbaar)?

#Tonaliteit:

Is er sprake van een reeks tonen van licht tot donker in de foto? Is er sprake van contrast in de foto? Chiaroscurro, claire obscure?

#Kleur:

Is kleur een belangrijk onderdeel van de foto? Zijn er complementaire kleuren in de foto? Kun je betekenis toekennen aan de kleuren in de foto?

#Compositie

Horizontaal, vertikaal, diagonaal, centraal, driehoeks, symmetrisch, asymmetrisch, ritmisch, over-all (verspreid), statisch, dynamisch. Zijn er compositieregels toegepast? De regel van drie, gulden snede, gulden driehoek, Fibonacci…. Is de foto gecropt? Hoe is er gekadreerd? Kader binnen een kader? Is er sprake van een voorgrond, middengrond en een achtergrond in de foto? Is er sprake van een open of gesloten compositie? Wat is het standpunt (perspectief) van de fotograaf? Is de compositie harmonieus of roept het spanning op? Wat is de "aspect ratio" van de foto: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9? Is er gebruik gemaakt van een groothoek-, een normaal - of van een teleobjectief?

 

 

 

TECHNISCH:

#Licht (light):

Soort licht? Beschikbaar licht, straatverlichting, studio verlichting, flitsverlichting, reflectiescherm gebruikt? Of een combinatie van lichtsoorten.

#Diafragma (aperture):

Welke f-stop (f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32…) is er gebruikt? veel of weinig scherptediepte (DOF: depth of field), 

#Sluitertijd (shutter speed): 

Welke sluitertijd is gebruikt? Hoge of lage sluitertijd? Is het onderwerp bevroren of is er sprake van beweging (motion blur)? Is er sprake van panning? Is de foto overbelicht(high key) of onderbelicht(low key) of juist goed belicht?

#Objectief (lens):

Groothoek of normaal of telelens gebruikt? Is vignettering (lichtafval) zichtbaar?

#ISO:

Lichtgevoeligheid van de sensor. Bij een lage ISO (50 of 100) is er sprake van weinig tot geen ruis in de foto, bij hoge ISO (boven de 1600, 3200) is de ruis duidelijker zichtbaar. 

#Witbalans (white balance):

Heeft de foto een koude of warme uitstraling? Is de kleurweergave accuraat? Is er een kleurzweem in de foto? Witbalans wordt in graden Kelvin weergegeven. Witlicht is ongeveer 5500 Kelvin.

 

CONTEXT:

#Historisch:

Lokaal/nationaal, “global” gebeurtenis? Tijdspanne? Fotografie bewegingen, fotografie stijlen, genres. Belangrijke beroepsbeoefenaren, tentoonstellingen, publicaties, 

#Umfeld:

Waar is de foto gepubliceerd? Krant, tijdschrift, museum, website? Naast andere foto’s?

#Biografisch:

Wat weten we over de fotografen? Wat is de toegevoegde waarde van de kennis over de fotograaf voor de betekenis van de afbeeldingen/foto’s?

#Psychologisch:

Welke gevoelens/emoties roept de foto op bij de kijker? 

#Theoretisch:

Kun jij theorieën (cultureel, politiek, filosofisch, esthetisch, ethish…) toepassen om de foto te begrijpen?

 

CONCEPTUEEL:

#Connecties:

Kun jij met je huidige kennis de foto begrijpen? Welke relaties kun jij zien tussen de foto en andere foto’s van de fotograaf of van andere fotografen? Wat wil de foto communiceren? Welke invloed zou de foto kunnen hebben op de ontwikkeling van je eigen werk? Wat heb je geleerd van de analyse van de foto?